Vognmandsforretning Th. Rasmussen & Søn A/S | Materialer
Th. Rasmussen & Søn A/S
Vognmand Th. Rasmussen er leveringsdygtig i alle nævnte typer bakke -& sømaterialer, samt i genbrugsmaterialer og muld/kompost.
Skulle du have brug for en type materiale, der ikke er nævnt i oversigterne, så ring til os, så finder vi sammen en løsning.

BAKKEMATERIALER
Sandfyld, leret
Sandfyld
Harpet grus 0-4
Vasket grus 0-4
Harpet sand 0-8
Betonsand 0-8
Vejgrus 0-8, 0-18 "leret"
Ærtegrus 0-20
Brolæggergrus 0-8
Stabilt grus 0-32
Bundsikringsgrus 0-80
Perlesten 4-8
Ærtesten 8-16
Nøddesten 16-32
Singles 32-64
Store sten, usorteret
Danfugesand
Herregårdsgrus
Faldsand
Faldunderlag
Blå Rønne

SØMATERIALER
Sand 0-2
Ellekildegrus 0-3
Betonsand kl. A 0-4
Mure- / pudsegrus 0-4
Glatføregrus 0-4
Emulsionsgrus 0-4
Rørgrus 0-8
Betongrus 0-8
Støbemix 0-16
Støbemix 0-32
Perlesten 4-8
Ærtesten 8-16
Nøddesten 16-32
Singles 32-64

GENBRUGSMATERIALER
Harpet genbrugsjord 0-20
Genbrugsballast 0-20
Genbrugsballast 0-32
Genbrugsballast 0-80
Knust asfalt 0-32
Genbrugsstabil 0-32
Knust beton 0-32

Muld / kompost
Muldjord
Muldjord, harpet 0-8
Muldjord, harpet 0-20
Kompostberiget muld 0-20
Vækst-muld 0-20
Gård-muld
Stadion-muld
Gartner-makadam m. tegl
Gartner-makadam m. singles/paksten
Fyrbark 20-60
Granbark 20-60
Th. Rasmussen & Søn A/S | Holmensvej 26 | DK-3600 Frederikssund | th@th-r.dk | www.th-r.dk | Tel. +45 45 81 08 83 | CVR 32068278 NHL cms