Vognmandsforretning Th. Rasmussen & Søn A/S | Produkter og tjenester
Th. Rasmussen & Søn A/S
Produkter og tjenester

Vi løser alle transportopgaver og har derfor kunder i mange brancher og med mange forskelligartede behov. Vi transporterer og leverer grus, sten og muld, vi udlejer affaldscontainere, vi bortskaffer affald til forbrænding, også fortroligt materiale, vi udfører specialopgaver med kran, vi håndterer gods på paller og vi har skaffet os en særlig viden om transport af byggematerialer.

Geografisk dækker vi som sagt hele det "gamle" Danmark, det vil sige at vi i stigende grad også opererer i Skåne og det sydlige Sverige.

Innovation & nye produkter
Selve kørselsopgaven er ikke så kompliceret. Som alle andre kan vi finde vej fra A til B. Det er kundens rimelige krav og ønsker om tillæg, ændringer i tider, mængder og adresser der skaber udfordringen og gør forskellen mellem den gode og den dårlige oplevelse.

Hos Th. Rasmussen har vi taget denne udfordring op ved at tænke nyt og udnytte IT-løsninger for at forenkle, forkorte og effektivisere leveringsprocessen.

Jo flere led en kommunikation skal igennem, des større er risikoen for fejltagelser og des større forsinkelse, når fejlen skal rettes.

Ved hjælp af såkaldt EDI - Electronic Data Interchange - er vi i stand til at kommunikere direkte mellem kunde og leverandør. Der er således kun to punkter i kommunikationen igennem hele processen fra ordreafgivelse til levering og vi er elektronisk i stand til hurtigt at foretage ændringer i forløbet; det minimerer fejl og konsekvenserne af fejl og giver høj præcision.

Th. Rasmussen & Søn A/S | Holmensvej 26 | DK-3600 Frederikssund | th@th-r.dk | www.th-r.dk | Tel. +45 45 81 08 83 | CVR 32068278 NHL cms